Tag

hizmetkar Lider

Browsing

Günümüzde liderlik anlayışı, baskın bir şekilde değişime uğramış durumdadır. Geleneksel liderlik modelleri, hiyerarşik yapılar ve komuta-kontrol yöntemleri üzerine kurulu olsa da, hizmetkar liderlik yaklaşımı giderek daha fazla kabul görmektedir.