Tag

veri analitiği

Browsing

Dijital çağın gelişiyle birlikte, işletmelerin sahip olduğu veri miktarı da büyük bir hızla artmaktadır. Bu büyük veri kaynaklarından değerli bilgileri keşfetmek, işletmelerin rekabet avantajı elde etmeleri ve daha iyi kararlar almaları için kritik bir önem taşımaktadır. İşte burada veri analitiği devreye girer.